Player

T.T Saitama

T.T Saitama

 • Maharu Yoshimura

 • Seiya Kishikawa

 • Wong Chun Ting

 • Jeoung Youngsik

 • Tiago Apolónia

 • Yuki Hirano

KINOSHITA MEISTER TOKYO

KINOSHITA MEISTER TOKYO

 • Jun Mizutani

 • Tomokazu Harimoto

 • Kenta Matsudaira

 • Kenta Tazoe

 • Yuya Oshima

 • Hibiki Tazoe

Okayama Rivets

Okayama Rivets

 • Jin Ueda

 • Masaki Yoshida

 • Masataka Morizono

 • Takeru Kashiwa

 • Yuichi Yokoyama

 • Lee Sangsu (isansu)

 • Kazuhiro Yoshimura

 • cho*chin (janujin)

RYUKYU ASTEEDA

RYUKYU ASTEEDA

 • Kenji Matsudaira

 • Koki Niwa

 • Chuang Chih Yuan

 • Chen Chien An

 • Yuto Muramatsu

 • Chiang Hung Chieh

 • Yoshihiro Ozawa

 • Taimu Arinobu

 • CHAN KAZUHIRO

KINOSHITA ABYELL KANAGAWA

KINOSHITA ABYELL KANAGAWA

 • Kasumi Ishikawa

 • Yui Hamamoto

 • Mizuki Morizono

 • Yuan Xuejiao

 • Miyu Nagasaki

 • Miyuu Kihara

 • Miwa Harimoto

TOP OTOME PINGPONGS NAGOYA

TOP OTOME PINGPONGS NAGOYA

 • Elizabeta Samara

 • Suh Hyowon (sohyoon)

 • Cheng I Ching

 • Minami Ando

 • Misaki Morizono

Nippon Life Red ELF

Nippon Life Red ELF

 • Yuka Ishigaki

 • Biu, Hirano

 • Hina Hayata

 • Sakura Mori

 • Miyu Maeda

 • Chang Chen Chen

 • Chen primaries

Nippon Paint Mallets

Nippon Paint Mallets

 • Miyu Kato

 • Saki Tashiro

 • Shiho Matsudaira

 • *tenzemmai